În conformitate cu prevederile art. 18 din OUG 144/2008, asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care întrerup activitatea profesională la reluarea activității trebuie să facă dovada că în ultimii 5 ani au lucrat cel puțin 1 an legal, neîntrerupt, cu normă întreagă. În caz contrar vor fi reatestați, în vederea reluării activității.

Reatestarea competenței profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali în vederea exercitării profesiei se face, la cerere, de către o comisie a filialei Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, în baza Metodologiei de reatestare a competențelor profesionale a asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali, adoptată prin Hotărârea Consiliului național nr. 32/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Consultă Metodologie Reatestare 2018