Consiliul Județean Harghita:

 • Președinte: Barabás Kálmán-Zoltán – asistent medical generalist licențiat
 • Vicepreședinte: Fekete Juliánna – asistent medical obstetrică-ginecologie
 • Vicepreședinte: Munteanu Lenuța-Rodica – asistent medical generalist
 • Secretar: Vizi Mária-Melinda – asistent medical generalist
 • Cieocoiu Lenuța-Daniela – asistent medical de laborator
 • Csont Ildikó – asistent medical generalist
 • Czikó Mária – asistent medical generalist
 • Fazakas Zsuzsánna – asistent medical de pediatrie
 • György Ilona – asistent medical de igienă și sănătate publică
 • Ionescu Mariana – asistent medical generalist
 • Kolcsár Piroska – asistent medical de farmacie
 • Nagy István – asistent medical de laborator
 • Szakács Dorina – asistent medical generalist

Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România este o organizație profesională și de reglementare cu rol de a elabora norme și reguli de practicare a profesiei de asistent medical generalist, moașă și asistent medical, astfel încât profesioniștii să asigure pacienților servicii de calitate, în condiții de siguranță și securitate.

Ordinul autorizează exercitarea profesiei, îi înregistrează în baza sa de date pe toți asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali din România și, de asemenea, judecă abaterile de la regulile de etică și deontologie.

VIZIUNE
Viziunea noastră – să fim un organism de reglementare și reprezentare eficient și credibil, care acționează în acord cu principiile excelenței și care este continuu adaptat dinamicii schimbărilor societății.

MISIUNE
Susținerea unei culturi a calității în cadrul organizației, care să ducă la îmbunătățirea continuă a calității practicii și competenței profesioniștilor, pentru a asigura dreptul pacienților la sănătate.

VALORI
Valorile fundamentale pe care ne clădim acțiunile:

 • Axarea pe nevoile profesionale ale membrilor OAMGMAMR
 • Etică
 • Responsabilitate
 • Independență
 • Integritate
 • Spirit de echipă
 • Respect pentru calitate

PRINCIPII
Principiile noastre:

 • Munca în echipă
 • Profesionalism
 • Transparență
 • Consecvență
 • Echitate
 • Originalitate
 • Imparțialitate
 • Recunoașterea meritelor
 • Asumarea responsabilităților
 • Îmbunătățirea continuă a performanțelor
 • Atitudini constructive