• Cerere de aviz 2020 - se poate descărca de aici
  • Asigurarea malpraxis pe întreg anul 2020 (01.01.2020 - 31.12.2020)
  • Raport per salariat din Revisal pentru dovada exercitării profesiei conform studiilor (atenție la cod COR)
  • Dovada achitării cotizației de membru (copie OP, Foaie de vărsământ etc.)
  • Dovada acumulării creditelor obținute in 2019 - min 30 (fișa de credite, abonamente, reviste creditate de OAMGMAMR, certificate de participare la cursuri din alte județe sau țări)
  • Pentru persoanele pensionare, dar care profesează Certificat medical Tip A5
  • Copii ale documentelor de modificare a datelor personale (schimbare nume, etc.) sau profesionale (schimbare loc de muncă, etc) survenite de la data obținerii ultimului aviz
  • Plata cotizației se face cu card bancar la sediul organizației, depunere numerar în contul ordinului sau prin virament bancar

Avizele anuale pe anul 2020 solicitate în perioada 01 noiembrie 2019 - 31 martie 2020 vor fi eliberate cu valabilitate începând cu 01 ianuarie, dacă condițiile privind asigurările și creditele sunt îndeplinite la această dată. Membrilor care solicită avizul anual după data de 31 martie 2020, li se va elibera avizul anual, valabil începând cu data solicitării.