1. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în regim salarial sunt următoarele:

  1. Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia;
  2. Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;
  3. Unul dintre următoarele documente care atestă exercitarea legală a profesiei în regim salarial:
   1. Raport per salariat din REVISAL semnat, ștampilat și datat de către angajator, cu termen de valabilitate 30 de zile de la data emiterii pentru solicitanții cărora nu li se reține cotizația de membru pe stat de plată;
   2. Adeverință de la angajator în care să se precizeze funcția și locul de muncă, eventualele mutații intervenite și data de la care au apărut modificări ale condițiilor contractuale (modificări de normă, salariale etc);
  4. Verificarea cumulării numărului minim de credite în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali. Se vor solicita diplomele doar pentru cursurile sau manifestările științifice creditate care nu au fost înregistrate în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali până la data solicitării avizului sau în caz de neconcordanțe în înregistrări;
  5. Dovada achitării la zi a cotizației de membru, cu excepția cazului în care cotizația este reținută lunar de către angajator pe statul de plată;
  6. Certificatul de sănătate fizică și psihică pentru asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali care exercită profesia după vârsta de 65 de ani.
 2. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitării în regim independent a profesiei, în calitate de persoană fizică independentă sau de titular al cabinetului de practică independentă sunt următoarele:

  1. Cererea tip care se depune la filiala de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia independent;
  2. Copia asigurării/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;
  3. Contractul sau contractele de prestări servicii încheiate cu unități sanitare/instituții/furnizori din sistemul public sau privat de sănătate, autorizați conform legii, în vederea furnizării de servicii de îngrijiri medicale, potrivit calificării profesionale dobândite și fișei de atribuții a asistentului medical generalist, moașei, asistentului medical care exercită profesia în calitate de persoana fizică independentă;
  4. Certificatul de înregistrare a cabinetului de practică independentă eliberat de către Direcția de Sănătate Publică Județeană, respectiv a municipiului București - doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de titular al cabinetului de practică independentă;
  5. Certificatul cu Codul de înregistrare fiscală (CIF) de la ANAF, pentru a exercita profesia în calitate de persoana fizică independentă - doar la solicitarea primului aviz pentru exercitarea profesiei în calitate de persoana fizică independentă;
  6. Dovada cumulării numărului minim de credite (se verifică în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali și se vor depune doar diplomele pentru cursurile, manifestările științifice creditate, care nu au fost încă înregistrate în Registrul național unic al asistenților medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali);
  7. Dovada achitării la zi a cotizației de membru - cu regularizare în baza declarației anuale de venit depusă la Administrația Finanțelor Publice- (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei).
 3. Documentele necesare pentru eliberarea avizului anual în cazul exercitării profesiei în regim de voluntariat sunt următoarele:

  1. Cererea tip care se depune la filiala OAMGMAMR de care aparține solicitantul și pe teritoriul căreia exercită legal profesia în calitate de voluntar;
  2. Copia asigurări/asigurărilor individuale de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul;
  3. Copia contractului de voluntariat încheiat cu unitatea care organizează și administrează activități de voluntariat și fișa de atribuții a voluntarului;
  4. Dovada achitării la zi a cotizației (documentul de plată și verificarea în înregistrările filialei).

Cererea de eliberare a avizului anual însoțită de documentele necesare se pot depune la filiala Harghita al OAMGMAMR personal sau prin împuternicit sau se pot transmite online, scanate in format PDF la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., de pe adresele de e-mail personale.

În situația în care nu sunt îndeplinite cerințele pentru eliberarea avizului anual, cererea se consideră respinsă și se va comunica solicitantului motivului respingerii.

În cazul membrilor OAMGMAMR, care la data solicitării nu îndeplinesc condițiile pentru eliberarea avizului anual și a celor care solicită avizul după data de 31 decembrie, eliberarea avizului anual se va face cu valabilitate doar de la data îndeplinirii tuturor cerințelor legale.

Avizul anual se emite în termen de cel mult 30 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, în urma verificării îndeplinirii condițiilor prevăzute de procedură.

Avizele, în original, se eliberează personal solicitantului sau, după caz: persoanei împuternicite de către acesta, reprezentantului desemnat de către unitatea angajatoare pe bază de semnătură.

Cerere eliberare aviz anual 2023 filiala Harghita (pdf)

Cerere eliberare aviz anual 2024 filiala Harghita (pdf)

Monitorul Oficial 957 din 23 oct 2023 Procedura de Avizare (pdf)