• Cerere de aviz 2019 - se poate descărca de aici
  • Declarație date cu caracter personal - se poate descărca de aici
  • Asigurarea malpraxis pe întreg anul 2019 (01.01.2019 - 31.12.2019)
  • Raport per salariat din Revisal pentru dovada exercitării profesiei conform studiilor (atenție la cod COR)
  • Dovada achitării cotizației de membru (copie OP, Foaie de vărsământ etc.)
  • Dovada acumulării creditelor obținute in 2018 - min 30 (fișa de credite, abonamente, reviste creditate de OAMGMAMR, certificate de participare la cursuri din alte județe sau țări)
  • Pentru persoanele pensionare, dar care profesează Certificat medical Tip A5
  • Copii ale documentelor de modificare a datelor personale (schimbare nume, etc.) sau profesionale (schimbare loc de muncă, etc) survenite de la data obținerii ultimului aviz
  • Plata cotizației (1% din salariul de încadrare x 12) pe anul 2019 la sediul organizației se face exclusiv cu card bancar, prin virament bancar sau depunere de numerar în contul organizației