DOSARELE SE DEPUN PERSONAL

  1. Cerere tip, declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 14 și 15 din OUG 144/2008 și declarația privind prelucrarea datelor personale (de la sediu)
  2. Copie xerox carte de identitate, certificat de nastere
  3. Copie xerox după actele de schimbare a numelui (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească, etc.)
  4. Copii legalizate după actele de studii care atestă formarea în profesie și foaie matricola sau suplimentul la diplomă după caz
  5. Cazier judiciar - original
  6. Certificatul de sănătate fizică și psihică - TIP A5 (Adeverința medicală tip A5 se eliberează de către ambulatoriul de specialitate a spitalelor pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie. Dacă în urma evaluării medicale de specialitate se constată că persoana solicitantă este sănătoasă, pe certificatul medical tip A5 se va completa ”CLINIC SĂNĂTOS. APT DIN PUNCT DE VEDERE FIZIC ȘI NEURO-PSIHIC”. Certificatul medical va fi semnat de către conducătorul unității sanitare și va purta antetul și ștampila rotundă a unității sanitare emitente.)
  7. Dosar carton plic
  8. Taxa de înscriere: 100 RON - se va achita prin virament bancar sau cu card bancar la sediul Filialei. Nu se acceptă numerar.