Lista candidaților declarați "Admis" la înscriere se afișează la sediul OAMGMAMR filiala Harghita în data de 17.10.2019 ora 14:00.

Candidații au dreptul să conteste rezultatul analizei dosarelor în termen de 24 ore de la data afișării listei.

Asistenții medicali generaliști vor susține testul grila în data de 24.10.2019, iar asistenții medicali care susțin examenul din specialitatea de laborator, igienă, farmacie, moașe în data de 25.10.2019.

Locația examenului este la Casa de Studii Jakab Antal din Miercurea Ciuc, str. Szek nr. 147.

Candidații au acces în sălile de susținere a testului grila în ziua examenului între orele 8:30-8:45, pe baza tabelelor afișate la intrare și a actului de identitate (C.I.) aflat în termen de valabilitate.

Candidații care nu se află în sălile de examen în momentul distribuirii testelor, pierd dreptul de participare la examen.

În sălile de examen sunt interzise discuțiile între candidați, consultarea oricărui fel de material, copierea și utilizarea telefoanelor mobile. Candidații care încalcă aceste reguli sunt eliminați din examen.