Conform prevederilor art. 1 alin. (2^1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 29/16.04.2021 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2021 privind unele măsuri pentru recrutarea și plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 403/16.04.2021:

„Prin derogare de la prevederile art. 383 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 11 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările și completările ulterioare, personalul medico-sanitar care desfășoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 poate încheia contracte de prestări servicii ca persoană fizică.”

Conform Hotărârii CN al OAMGMAMR nr. 25/26.04.2021 Avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei în calitate de persoană fizică în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se eliberează la cerere, asistenților medicali din specialități cu profil clinic (asistenților medicali generaliști, moașelor/asistenților medicali obstetrică ginecologie, asistenților medicali pediatrie și asistenților medicali de ocrotire) precum și asistentilor de igienă și sănătate publică, care îndeplinesc următoarele condiții:

  1. fac dovada încheierii unei asigurări de răspundere civilă pentru greșeli în activitatea profesională la o valoare minimă a riscului asigurat, respectiv echivalentul în lei a sumei de 4.000 euro, valabilă pentru anul calendaristic pentru care se solicită avizul, încheiată cu o societate de asigurări autorizată;
  2. achită cotizația de membru, în cuantum de 10 lei/lună, în situația în care exercită profesia exclusiv în centrul de vaccinare;
  3. au realizat în anul anterior numărul minim de credite de educație profesională continua (în cazul membrilor care au exercitat profesia cel puțin 6 luni, anterior datei solicitării avizului).
    Avizele se pot solicita prin email la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul OAMGMAMR - Filiala Harghita pe baza de programare prealabila cerută prin email.

Cerere de aviz special pentru centre de vaccinare 2021 (în format pdf)