Certificatele de grad principal – sesiunea 2023 se pot ridica în perioada 27 noiembrie – 13 decembrie 2023 de la sediul OAMGMAMR – Filiala Harghita, în zilele de luni – joi între orele 9:00 – 13:00, iar miercuri între orele 14:00 – 16:30.
Certificatele se eliberează personal titularului pe bază de semnătură și a actului de identitate. Vă rugăm să aveți la dumneavoastră și Certificatul de membru în original.