Certificatele de grad principal - sesiunea 2021 se pot ridica în perioada 01 octombrie - 31 octombrie 2021 de la sediul OAMGMAMR Filiala Harghita, în zilele de luni - joi între orele 9:00 - 13:00, iar miercuri între orele 15:00 - 17:30.

Certificatele se eliberează personal titularului pe bază de semnătură și a actului de identitate. Vă rugăm să aveți la Dvs. și Certificatul de membru.