Conform Hotărârii Consiliului Național al OAMGMAMR nr. 26 din 12 octombrie 2023, apărut in Monitorul Oficial al României nr. 972/26.10.2023 asistenții medicali generaliști, moașele și asistenții medicali au obligația să semneze și să aplice parafa pe toate documentele care atestă activitățile profesionale executate, pentru asumarea răspunderii individuale și probarea responsabilității profesionale.

Modelul parafei este prevăzut în anexa nr. 1 a hotărârii susmenționate.

Datele ce vor fi înscrise în cuprinsul parafei vor fi obținute de către asistenții medicali în urma unei cereri adresate filialei OAMGMAMR ai cărei membri sunt.

Depunerea cererilor și eliberarea adeverințelor se fac personal solicitantului sau, după caz: persoanei împuternicite de către acesta, reprezentantului desemnat de către unitatea angajatoare pe bază de semnătură.

Cererea se poate descărca aici: cerere-eliberare-adeverinta-pentru-intocmirea-parafei-profesionale.pdf

Hotărârea 26/2023 se poate descărca aici: mo-972-din-26-oct-2023-parafa.pdf