Vă facem cunoscut că în baza referatului MS nr. AR16390/07.09.2023, a fost aprobată derogarea de la prevederile art. 19 alin. (1) lit b) din Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de grad principal aprobată prin Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018 cu modificările și completările ulterioare, în sensul aprobării înscrierii la examen a candidaților care îndeplinesc condiția de experiență profesională de 5 ani până la data de 28.09.2023 inclusiv.

Precizăm că pentru înscrierea la examen candidații trebuie să îndeplinească și celelalte condiții prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1137/2018 cu completările și modificările ulterioare.